Konferencja Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu od procesów i regulacji do polityk sankcyjnych i najnowszych technologii. 12-13.12.2023

ZGŁOSZENIE Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY 1650 ZŁ +23% VAT do 1 grudnia 2023 1850 ZŁ +23%  VAT po 1 grudnia 2023 Podczas III EDYCJI  konferencji  eksperci rynkowi zaprezentują zagadnienia obejmujące najnowsze wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Komisji Nadzoru Finansowego. [...]