Rozporządzenie (UE) 2023/1113 czyli Travel Rule dla Unii Europejskiej. 7.12.2023

ZGŁOSZENIE Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY 1390 ZŁ +23% VAT do 24 listopada 2023 1590 ZŁ +23%  VAT po 24 listopada 2023 Rozporządzenie (UE) 2015/847 jest – w zakresie reżimu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) – podstawową, obok ustawy [...]