WYTYCZNE EBA DOTYCZĄCE ZARZADZANIA EKSPOZYCJAMI NIEOBSŁUGIWANYMI I RESTRUKTURYZOWANYMI. WPŁYW NA KAPITAŁ BANKU – KWOTY NIEDOBORU POKRYCIA NALEŻNOŚCI NIEOBSŁUGIWANYCH ROZPORZĄDZENIE – CRR 18.12.2023

ZGŁOSZENIE Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl SZKOLENIE ONLINE KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY 1450 ZŁ +23% VAT do 1 grudnia 2023 1650 ZŁ +23%  VAT po 1 grudnia 2023 ADRESACI SZKOLENIA Program szkolenia skierowany jest do pracowników wszystkich szczebli organizacyjnych zajmujących się zarządzaniem ekspozycjami nieobsługiwanymi i restrukturyzowanymi, w [...]

WYTYCZNE EBA DOTYCZĄCE ZARZADZANIA EKSPOZYCJAMI NIEOBSŁUGIWANYMI I RESTRUKTURYZOWANYMI. WPŁYW NA KAPITAŁ BANKU – KWOTY NIEDOBORU POKRYCIA NALEŻNOŚCI NIEOBSŁUGIWANYCH ROZPORZĄDZENIE – CRR 18.12.20232023-12-18T09:31:37+01:00

WYTYCZNE EBA DOTYCZĄCE ZARZADZANIA EKSPOZYCJAMI NIEOBSŁUGIWANYMI I RESTRUKTURYZOWANYMI. WPŁYW NA KAPITAŁ BANKU – KWOTY NIEDOBORU POKRYCIA NALEŻNOŚCI NIEOBSŁUGIWANYCH ROZPORZĄDZENIE – CRR 22.03.2024

ZGŁOSZENIE Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl SZKOLENIE ONLINE KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY 1450 + 23% do 7 marca 2024 r. 1650 + 23% po 7 marca 2024 r. ADRESACI SZKOLENIA Program szkolenia skierowany jest do pracowników wszystkich szczebli organizacyjnych zajmujących się zarządzaniem ekspozycjami nieobsługiwanymi i restrukturyzowanymi, w [...]

WYTYCZNE EBA DOTYCZĄCE ZARZADZANIA EKSPOZYCJAMI NIEOBSŁUGIWANYMI I RESTRUKTURYZOWANYMI. WPŁYW NA KAPITAŁ BANKU – KWOTY NIEDOBORU POKRYCIA NALEŻNOŚCI NIEOBSŁUGIWANYCH ROZPORZĄDZENIE – CRR 22.03.20242024-01-02T15:52:17+01:00
Go to Top