WYTYCZNE EBA DOTYCZĄCE ZARZADZANIA EKSPOZYCJAMI NIEOBSŁUGIWANYMI I RESTRUKTURYZOWANYMI. WPŁYW NA KAPITAŁ BANKU – KWOTY NIEDOBORU POKRYCIA NALEŻNOŚCI NIEOBSŁUGIWANYCH ROZPORZĄDZENIE – CRR 18.12.2023

ZGŁOSZENIE Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl SZKOLENIE ONLINE KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY 1450 ZŁ +23% VAT do 1 grudnia 2023 1650 ZŁ +23%  VAT po 1 grudnia 2023 ADRESACI SZKOLENIA Program szkolenia skierowany jest do pracowników wszystkich szczebli organizacyjnych zajmujących się zarządzaniem ekspozycjami nieobsługiwanymi i restrukturyzowanymi, w [...]