Polityka wynagrodzeń w bankach. 14.12.2023

ZGŁOSZENIE Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl SZKOLENIE ONLINE KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY 1450 ZŁ +23% VAT do 30 listopada 2023 1650 ZŁ +23%  VAT po 30 listopada 2023 Szkolenie przeznaczone dla: 1. członków zarządu i rady nadzorczej, komitetów ryzyka, 2.  audytorów wewnętrznych oraz pracowników:  obszaru compliance,  audytu [...]