Rekomendacja Z i zasady ładu wewnętrznego w bankach. Czy już czas na nowelizację? 19.12.2023

ZGŁOSZENIE Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY 1390 zł + 23% do 4 grudnia 2023 1590 zł  + 23% po 4 grudnia 2023 1 stycznia 2022 r. minął termin wdrożenia Rekomendacji Z w bankach. Dokument ten zawiera zbiór dobrych praktyk w zakresie zasad ładu wewnętrznego, w [...]