OBOWIĄZKI DEPOZYTARIUSZA, A ROLA DZIAŁU COMPLIANCE. 14.12.2023

ZGŁOSZENIE Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY 1450 ZŁ +23% VAT do 13 listopada 2023 1650 ZŁ +23%  VAT po 13 listopada 2023 Celem szkolenia jest przybliżenie problematyki wdrożenia skutecznego nadzoru nad obszarem objętym funkcją depozytariusza funduszy inwestycyjnych. Na instytucje finansowe został [...]