Zarządzanie ryzykiem operacyjnym z uwzględnieniem CRR3/ CRD6. 12.07.2023

ZGŁOSZENIE Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY 1390 ZŁ +23% VAT do 26 czerwca 2023 1590 ZŁ +23%  VAT po 26 czerwca 2023 Adresaci: Pracownicy banków, instytucji finansowych oraz przedsiębiorstw zajmujący się wyceną instrumentów finansowych i/lub pomiarem ryzyka rynkowego, w szczególności pracownicy departamentów: Zarządzania [...]

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym z uwzględnieniem CRR3/ CRD6. 12.07.20232023-06-05T15:33:04+02:00

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym z uwzględnieniem CRR3/ CRD6. 13.10.2023

ZGŁOSZENIE Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY 1390 ZŁ +23% VAT do 27 września 2023 1590 ZŁ +23%  VAT po 27 września 2023 Adresaci: Pracownicy banków, instytucji finansowych oraz przedsiębiorstw zajmujący się wyceną instrumentów finansowych i/lub pomiarem ryzyka rynkowego, w szczególności pracownicy departamentów: Zarządzania [...]

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym z uwzględnieniem CRR3/ CRD6. 13.10.20232023-08-31T10:09:22+02:00
Go to Top