Wykorzystanie Excela i VBA w pomiarze ryzyka rynkowego. 26-27.10.2023 Warszawa

ZGŁOSZENIE Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY 2490 ZŁ +23% VAT do 10 października 2023 2690 ZŁ +23%  VAT po 10 października 2023 Adresaci: Pracownicy banków, instytucji finansowych oraz przedsiębiorstw zajmujący się wyceną instrumentów finansowych i/lub pomiarem ryzyka rynkowego, w szczególności pracownicy departamentów: Zarządzania [...]