REKLAMACJE W DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZYCIELI I POŚREDNIKÓW UBEZPIECZENIOWYCH. 15.06.2023

ZGŁOSZENIE KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY 1450 ZŁ +23% VAT do 1 czerwca 2023 1650 ZŁ +23%  VAT po 1 czerwca 2023 Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl Szkolenie dotyczy postępowań reklamacyjnych w zakładach ubezpieczeń oraz u pośredników ubezpieczeniowych. Kompleksowo i praktycznie zostaną omówione wszystkie istotne kwestie dotyczące sposobu [...]