MIFID II w INSTYTUCJACH FINANSOWYCH . Spełnienie wymogów w zakresie wiedzy i doświadczenia. 13-14.06.2023

ZGŁOSZENIE Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY 2290 ZŁ +23% VAT do 30 maja 2023 2490 ZŁ +23%  VAT po 30 maja 2023 Szkolenie adresowane jest do pracowników, którzy zobowiązani są spełniać wymogi w zakresie wiedzy i doświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra [...]