Nowy system AML/CFT dla UE, CZĘŚĆ I: Projekty rozporządzeń (AMLR, FTR) bezpośrednio dotyczących instytucji obowiązanych. 19.04.2023

ZGŁOSZENIE Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY 1450 ZŁ +23% VAT do 1 marca 2023 1590 ZŁ +23%  VAT po 1 marca 2023 15% RABATU PRZY UDZIALE W DWÓCH CZĘŚCIACH SZKOLENIA Szkolenie, z uwagi na bardzo obszerny zakres zagadnień i materiału, składa [...]

Nowy system AML/CFT dla UE, CZĘŚĆ I: Projekty rozporządzeń (AMLR, FTR) bezpośrednio dotyczących instytucji obowiązanych. 19.04.20232023-03-13T08:54:00+01:00

Nowy system AML/CFT dla UE, CZĘŚĆ II: Projekty rozporządzenia (AMLAR) oraz dyrektywy (AMLD6) o nadzorze, inspekcjach, analizach, rejestrach i raportowaniu.. 10.05.2023

ZGŁOSZENIE Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY 1390 ZŁ +23% VAT do 19 kwietnia 2023 1550 ZŁ +23%  VAT po 19 kwietnia 2023 15% RABATU PRZY UDZIALE W DWÓCH CZĘŚCIACH SZKOLENIA Szkolenie, z uwagi na bardzo obszerny zakres zagadnień i materiału, składa [...]

Nowy system AML/CFT dla UE, CZĘŚĆ II: Projekty rozporządzenia (AMLAR) oraz dyrektywy (AMLD6) o nadzorze, inspekcjach, analizach, rejestrach i raportowaniu.. 10.05.20232023-03-13T08:52:30+01:00
Go to Top