Rozporządzenia BMR i reformy wskaźników referencyjnych. 21.04.2023

CEL SZKOLENIA   Celem szkolenia jest nabycie, poszerzenie lub usystematyzowanie wiedzy z zakresu stosowania wskaźników referencyjnych. SZKOLENIE JEST ADRESOWANE DO: Program szkolenia skierowany jest do pracowników wszystkich szczebli organizacyjnych zajmujących się zarządzaniem ryzykiem, w szczególności: dyrektorów departamentów jednostek ryzyka, kierowników zespołów ryzyka, specjalistów ds. zarządzania ryzykiem, a także: właścicieli procesów biznesowych, pracowników jednostek compliance, audytorów. [...]