Analiza i ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów. 13-14.04.2023

Cel szkolenia: Dostarczenie wiedzy dotyczącej zaawansowanej analizy kredytowej na potrzeby finansowania działalności gospodarczej klientów z segmentu dużych i średnich korporacji za pomocą środków bankowych, przy uwzględnieniu pełnej sprawozdawczości. Nauczysz się czytać sprawozdania finansowe, weryfikować zawarte w nich informacje, kojarzyć i odpowiednio interpretować zjawiska gospodarcze opisane za pomocą liczb w sprawozdaniach finansowych jednostkowych; Nauczysz się oceniać zdolność kredytową [...]