Obrót instrumentami finansowymi 23-24.05.2023

ZGŁOSZENIE Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY 2050 ZŁ +23% VAT do 8 maja 2023 2250 ZŁ +23%  VAT po 8 maja 2023 Podczas szkolenia omówione zostaną: Zasady, tryb i warunki podejmowania i prowadzenia działalności w zakresie obrotu papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi. [...]