Instrumenty finansowe w sprawozdaniach banków. 23.05.2023

Celem szkolenia jest przybliżenie podejścia do klasyfikacji i wyceny instrumentów finansowych wg MSSF 9. Szkolenie spróbuje zmierzyć się z tematem wpływu standardu MSSF 9 (i zmienionego MSSF 7) na prezentację instrumentów finansowych w sprawozdaniach giełdowych, na podstawie analizy rocznych sprawozdań giełdowych banków za 2021 rok. Szkolenie przybliży także wpływ MSSF 9 na sprawozdania FINREP i [...]