Ocena adekwatności i skuteczności kontroli wewnętrznej, ryzyka, compliance i audytu wewnętrznego w sektorze finansowym. 27.03.2023

ZGŁOSZENIE Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY 1390 ZŁ +23% VAT do 13 marca 2023 1590 ZŁ +23%  VAT po 13 marca 2023 Zgodnie z uchwalonym przez Sejm projektem zmian Kodeksu Spółek Handlowych sprawozdanie rady nadzorczej każdej spółki akcyjnej będzie musiało zawierać co najmniej [...]