Ocena adekwatności i skuteczności kontroli wewnętrznej, ryzyka, compliance i audytu wewnętrznego w sektorze finansowym. 27.03.2023

ZGŁOSZENIE Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY 1390 ZŁ +23% VAT do 13 marca 2023 1590 ZŁ +23%  VAT po 13 marca 2023 Zgodnie z uchwalonym przez Sejm projektem zmian Kodeksu Spółek Handlowych sprawozdanie rady nadzorczej każdej spółki akcyjnej będzie musiało zawierać co najmniej [...]

Ocena adekwatności i skuteczności kontroli wewnętrznej, ryzyka, compliance i audytu wewnętrznego w sektorze finansowym. 27.03.20232023-03-27T19:01:20+02:00

Ocena adekwatności i skuteczności kontroli wewnętrznej, ryzyka, compliance i audytu wewnętrznego w sektorze finansowym. 15.06.2023

ZGŁOSZENIE Zgodnie z uchwalonym przez Sejm projektem zmian Kodeksu Spółek Handlowych sprawozdanie rady nadzorczej każdej spółki akcyjnej będzie musiało zawierać co najmniej „ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu [...]

Ocena adekwatności i skuteczności kontroli wewnętrznej, ryzyka, compliance i audytu wewnętrznego w sektorze finansowym. 15.06.20232023-04-25T09:15:03+02:00

Ocena adekwatności i skuteczności kontroli wewnętrznej, ryzyka, compliance i audytu wewnętrznego w sektorze finansowym. 9.10.2023

ZGŁOSZENIE Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY 1390 ZŁ +23% VAT do 21 września 2023 1590 ZŁ +23%  VAT po 21 września 2023 Zgodnie z uchwalonym przez Sejm projektem zmian Kodeksu Spółek Handlowych sprawozdanie rady nadzorczej każdej spółki akcyjnej będzie musiało zawierać co najmniej [...]

Ocena adekwatności i skuteczności kontroli wewnętrznej, ryzyka, compliance i audytu wewnętrznego w sektorze finansowym. 9.10.20232023-06-23T16:33:19+02:00

Ocena adekwatności i skuteczności kontroli wewnętrznej, ryzyka, compliance i audytu wewnętrznego w sektorze finansowym. 30.01.2024

ZGŁOSZENIE Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY 1450 + 23% do 16 stycznia 2024 r. 1650 + 23% po 16 stycznia 2024 r. Zgodnie z uchwalonym przez Sejm projektem zmian Kodeksu Spółek Handlowych sprawozdanie rady nadzorczej każdej spółki akcyjnej będzie musiało zawierać co najmniej [...]

Ocena adekwatności i skuteczności kontroli wewnętrznej, ryzyka, compliance i audytu wewnętrznego w sektorze finansowym. 30.01.20242023-12-18T09:58:02+01:00
Go to Top