Prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających, taktyka i technika, rozmowy (przesłuchania) w celu uzyskania informacji ze świadkami jak i osobami podejrzewanym. 14.11.2022

ADRESACI WARSZTATÓW: • Członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, kadra kierownicza, • Dyrektorzy ds. bezpieczeństwa i przeciwdziałania nadużyciom • Dyrektorzy, pracownicy działów ryzyka operacyjnego • Dyrektorzy działu compliance • Audytorzy wewnętrzni, pracownicy kontroli wewnętrznej • Prawnicy • Pracownicy komórek ds. ryzyka, pracownicy odpowiedzialni za sprawozdawczość zarządczą • Osoby odpowiedzialne za ryzyko braku zgodności • Kadra menadżerska, w [...]