Aspekty inwestygacji i przeciwdziałania praniu pieniędzy z użyciem kryptowalut. 13.03.2023

Niniejsze szkolenie stanowi pierwszy krok w rozumieniu tego czym są krypto waluty, po co się je wykorzystuje i dlaczego zastąpią one waluty fiducjarne w perspektywie 5 lat. Podczas niniejszego szkolenia przedstawione zostaną podstawowe metody inwestygacji krypto walutowych i wykazane zostaną odrębności w tradycyjnych dochodzeniach od dochodzeń z użyciem krypto walut. Przedstawione zostaną nowoczesne schematy prania [...]