Rekomendacja H – podejście praktyczne. 26.05.2023

ZGŁOSZENIE Po kilku latach obowiązywania Rekomendacji H KNF stała się ona pewnym standardem nie tylko w sektorze bankowym. Przejście z kontroli funkcjonalnej i instytucjonalnej na model z mechanizmami kontrolnymi i ich niezależnym monitorowaniem przybliżył rozwiązania polskie do światowych standardów. Niemniej jednak po kilku latach doświadczeń wdrożeniowych [...]

Rekomendacja H – podejście praktyczne. 26.05.20232023-04-24T12:25:00+02:00

Rekomendacja H – podejście praktyczne. 7.12.2023

ZGŁOSZENIE Po kilku latach obowiązywania Rekomendacji H KNF stała się ona pewnym standardem nie tylko w sektorze bankowym. Przejście z kontroli funkcjonalnej i instytucjonalnej na model z mechanizmami kontrolnymi i ich niezależnym monitorowaniem przybliżył rozwiązania polskie do światowych standardów. Niemniej jednak po kilku latach doświadczeń wdrożeniowych [...]

Rekomendacja H – podejście praktyczne. 7.12.20232023-10-20T07:38:39+02:00

Rekomendacja H – podejście praktyczne. 14.06.2024

ZGŁOSZENIE Po kilku latach obowiązywania Rekomendacji H KNF stała się ona pewnym standardem nie tylko w sektorze bankowym. Przejście z kontroli funkcjonalnej i instytucjonalnej na model z mechanizmami kontrolnymi i ich niezależnym monitorowaniem przybliżył rozwiązania polskie do światowych standardów. Niemniej jednak po kilku latach doświadczeń wdrożeniowych [...]

Rekomendacja H – podejście praktyczne. 14.06.20242024-05-09T09:54:34+02:00
Go to Top