Identyfikacja i przeciwdziałanie nadużyciom na rynkach finansowych 27-28.06.2023

ZGŁOSZENIE Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY 2290 ZŁ +23% VAT do 12 czerwca 2023 2490 ZŁ +23%  VAT po 12 czerwca 2023 Nadużycie na rynku finansowych to pojęcie obejmujące rozmaite bezprawne zachowania, w szczególności rozumiane jako wykorzystywanie informacji poufnych, bezprawne ujawnianie informacji poufnych [...]