Pomiar i monitorowanie ryzyka płynności. 12-13.10.2023

ZGŁOSZENIE Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY 2150 zł + 23% do 25 września 2023 r. 2350 zł + 23% po 25 września 2023 r. SZKOLENIE JEST ADRESOWANE DO: Członków zarządu, dyrektorów i pracowników banków, innych instytucji finansowych oraz przedsiębiorstw zarządzających ryzykiem płynności, w [...]