Pomiar i monitorowanie ryzyka płynności. 27-28.06.2023 Warszawa

ZGŁOSZENIE Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY 2490 ZŁ +23% VAT do 13 czerwca 2023 2690 ZŁ +23%  VAT po 13 czerwca 2023 SZKOLENIE JEST ADRESOWANE DO: Członków zarządu, dyrektorów i pracowników banków, innych instytucji finansowych oraz przedsiębiorstw zarządzających ryzykiem płynności, w szczególności pracowników [...]