SPECJALISTYCZNE WARSZTATY PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ WYJAŚNIAJĄCYCH W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTWACH 17-18.04.2024 Szkolenie stacjonarne w Warszawie.

ZGŁOSZENIE Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl SZKOLENIE STACJONARNE W WARSZAWIE KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY 2400 zł + 23% vat do 4 kwietnia 2024 2600 zł + 23% vat po 4 kwietnia 2024 ADRESACI WARSZTATÓW: ● Członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, kadra kierownicza, ● Dyrektorzy ds. bezpieczeństwa i przeciwdziałania [...]

SPECJALISTYCZNE WARSZTATY PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ WYJAŚNIAJĄCYCH W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTWACH 17-18.04.2024 Szkolenie stacjonarne w Warszawie.2024-02-28T11:05:33+01:00

Prowadzenie postępowań wyjaśniających w instytucjach finansowych i przedsiębiorstwach Specjalistyczne Warsztaty. 27-28.02.2020

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

Prowadzenie postępowań wyjaśniających w instytucjach finansowych i przedsiębiorstwach Specjalistyczne Warsztaty. 27-28.02.20202024-02-27T11:30:05+01:00
Go to Top