Proces ICAAP w banku. 12.04.2023

O SZKOLENIU: Szkolenie przedstawia praktyczne aspekty związane z realizacją kluczowych elementów procesu oceny adekwatności kapitałowej (ICAAP). Szkolenie skupia się na omówieniu ram procesu ICAAP oraz poszczególnych etapów procesu od identyfikacji ryzyka, poprzez ocenę istotności ryzyk i sposoby kwantyfikacji ryzyka, aż do przeglądu  ICAAP. ODBIORCY: osoby odpowiedzialne za adekwatność kapitałową, pracownicy audytu. Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl