Relacje korespondenckie pomiędzy instytucjami kredytowymi i finansowymi w wymiarze AML/CFT. 10.07.2024

ZGŁOSZENIE Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl SZKOLENIE ONLINE KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY 1450 zł + 23% vat do 26 czerwca 2024 r. 1650 zł + 23% vat po 26 czerwca 2024 r. Rosnące umiędzynarodowienie detalicznych transferów pieniężnych oraz upowszechnianie transferów kryptoaktywów zwiększają znaczenie relacji korespondenckich [...]