Pomiar ryzyka stopy procentowej – portfel bankowy vs portfel handlowy. 13-14.06.2024 Szkolenie stacjonarne Warszawa

ZGŁOSZENIE Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl SZKOLENIE STACJONARNE W WARSZAWIE KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY 2590zł + 23% do 27 maja 2024 r. 2790zł + 23% po 27 maja 2024 r. Adresaci: Członkowie zarządu, dyrektorzy i pracownicy banków, innych instytucji finansowych oraz przedsiębiorstw wrażliwych na zmiany stóp procentowych, [...]