Serdecznie zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się 17 kwietnia 2015 r. w Warszawie

 

Cel i korzyści szkolenia:

Zajęcia dostarczają materiałów i wiedzy teoretycznej a także wielu praktycznych informacji na temat projektowania i budowy systemów wspierania audytu i kontroli wewnętrznej, sposobów radzenia sobie z pojawiającymi się wyzwaniami i problemami w tym obszarze.

Doświadczony praktyk, były pracownik KNF odpowie na zadane pytania oraz usystematyzuje i zaktualizuje działania uczestników szkolenia w zakresie kontroli wewnętrznej i systemu audytu. Przekazane zostaną informacje dot. najczęściej identyfikowanych zastrzeżeń i nieprawidłowości KNF w kontroli wewnętrznej i systemu audytu w systemie bankowym.

Metodyka szkolenia/treści programowe:

Zajęcia teoretyczne i praktyczne, z uwzględnieniem studium przypadku, wspólna analiza

i konstrukcja dokumentów pod kierunkiem wykładowcy, ćwiczeniami (warsztat), analiza dokumentów dotyczących sposobów zarządzania ryzykiem.

Wymagania wstępne:

Ogólna znajomość regulacji i systemu ryzyk występujących banku, w szczególności systemu zarządzania ryzykami.

Adresaci:

  • Członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, kadra kierownicza,
  • audytorzy wewnętrzni, pracownicy kontroli wewnętrznej,
  • pracownicy i szefowie działów compliance,
  • osoby odpowiedzialne za ryzyko braku zgodności,
  • pracownicy komórek ds. ryzyka,
  • pracownicy odpowiedzialni za sprawozdawczość zarządczą,
  • osoby pragnące rozpocząć pracę w dziale audytu i kontroli wewnętrznej, compliance.
W wypadku chęci uczestnictwa i uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży pod numerem telefonu: +48 22 649 07 29; e-mail: info@prestigeconferences.pl