Szkolenie skierowane jest do:

 • Członków Zarządów
 • Compliance Oficerów
 • Kierujących komórkami audytu i zarządzania ryzykiem
 • Osób, które w organizacji zajmować się będą przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń od sygnalistów

Podczas szkolenia

 • poznasz praktyczne aspekty funkcjonowania systemów zgłaszania naruszeń w organizacjach.
 • Zdobędziesz umiejętność zbudowania systemu dla sygnalistów właściwego dla specyfiki organizacji
 • Poznasz zasady ochrony sygnalisty i umiejętność ich zaimplementowania
 • Zdobędziesz umiejętności prowadzenia postępowań wyjaśniających i podejmowania działań następczych

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

SZKOLENIE ONLINE

KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY

1490 zł + 23% 29 sierpnia 2024

1690 zł + 23% po 29 sierpnia 2024

Szkolenie skierowane jest dla organizacji, które są zobowiązane do wdrożenia systemów zgłaszania naruszeń (whistleblowing, sygnaliści) oraz dla podmiotów, które w związku ze zmianą przepisów prawa stanęły przed koniecznością zmodyfikowania istniejących systemów whistleblowing.

Długo oczekiwana ustawa o sygnalistach wejdzie w życie w najbliższych tygodniach. Przepisy wymagają aby wszystkie podmioty gospodarcze zatrudniające powyżej 50 osób wdrożyły systemy zgłaszania naruszeń. Wdrożenie systemu, który będzie skuteczny, zgodny z wymogami prawnymi, dostosowany do organizacji oraz zapewni bezpieczeństwo danych i informacji pochodzących od sygnalistów wymaga czasu i szczegółowej analizy możliwości prawnych i operacyjnych.
Szkolenie skupia się na praktycznych aspektach związanych z budowaniem i wdrażaniem systemu whistleblowing. Daje praktyczne wskazówki, od czego rozpocząć wdrażania systemu zgłaszania naruszeń, jak zaplanować pracę, na jakie pułapki w związku z wdrożeniem uważać.

Podczas szkolenia skupimy się na wewnętrznych aspektach organizacji warunkujących skuteczne i efektywne funkcjonowanie systemu dla sygnalistów.
Szkolenie koncentruje się na praktycznych aspektach wdrożenia w organizacji ustawy o sygnalistach, planowaniu pracy, jak właściwym doborze kanałów zgłaszania naruszeń. Wskażemy jak zaprojektować procedurę zgłaszania naruszeń oraz wdrożyć ochronę sygnalisty.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Adres e-mail

  UCZESTNIK:

  Imię i nazwisko

  Stanowisko

  Departament / Dział

  Firma

  Telefon

  Adres e-mail

  DODAJ UCZESTNIKA:

  OSOBA ZGŁASZAJĄCA:

  Ta sama co uczestnikInna

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres e-mail

  Poproszę o fakturę w wersji:

  ElektronicznaPapierowa

  Moje dodatkowe uwagi:

  Dane do faktury:

  Firma

  Adres

  Kod pocztowy

  Miasto

  NIP

  Aby wysłać zgłoszenie należy wyrazić odpowiednie zgody:  POLA OZNACZONE * SĄ POLAMI OBOWIĄZKOWYMI

  WARUNKI UCZESTNICTWA:

  1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na adres email podany w formularzu lub na adres: info@prestigeconferences.pl przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji
  2. Opłata obejmuje udział w szkoleniu/konferencji.
  3.Po otrzymaniu wypełnionego formularza zostanie przesłane do Państwa potwierdzenie udziału w szkoleniu /konferencji , płatność na podstawie faktury vat .
  4. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej (e-mail na adres: info@prestigeconferences.pl) i potwierdzenia przez organizatora.
  5. W przypadku rezygnacji po wysłaniu formularza ale w terminie dłuższym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni opłatą administracyjną w wysokości 500 zł + vat.
  6. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni pełnymi kosztami uczestnictwa.
  7. Brak udziału w szkoleniu/konferencji i brak rezygnacji powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  8. W każdym momencie maja Państwo możliwość wyznaczenia innej osoby w miejsce już zgłoszonej.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie lub odwołania szkolenia/ konferencji z przyczyn niezależnych od organizatora.
  10. Organizator oświadcza, że szkolenie i materiały szkoleniowe chronione są prawami autorskimi i zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody.
  11. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Prestige Conferences Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Dembego 30/5, 02-796 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000446692, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 10 000 zł w pełni opłacony, posiadająca nr NIP 951 236 29 98, nr REGON 146488132. Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych dostępna na naszej stronie www pod adresem https://prestigeconferences.pl/klauzula-informacyjna/