Konflikt ukraińsko-rosyjski spowodował wdrożenie sankcji na niespotykaną dotąd skalę, eliminując z finansowego świata Europy zachodniej i USA, Federację Rosyjską. Główna siła nacisku ze strony Europy Zachodniej skupiła się na sankcjach finansowych. Szkolenie ma na celu przedstawienia skutków sankcji dla rosyjskiej gospodarki i wschodniej odpowiedzi na powyższe ograniczenia. Omówiona zostanie m.in. sankcja swift, ale także ograniczenia inwestycyjne dla europejskich podmiotów. Szczególna uwaga zostanie poświęcona sektorowi bankowemu i systemowi płatniczemu. Jednocześnie autor wypowie się na temat rzeczywistej uciążliwości wyżej wymienionych sankcji dla obu stron i postara przewidzieć reperkusje dla sektora finansowego.

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl