O szkoleniu:

Szkolenie poświęcone zagadnieniu ryzyka koncentracji w filarze II (ICAAP). Szkolenie przedstawia wymogi i wytyczne nadzorcze dla ryzyka koncentracji, a także praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem koncentracji (miary koncentracji, kalkulacja kapitału ekonomicznego dla ryzyka koncentracji, wyznaczanie limitów wewnętrznych, testy warunków skrajnych). Szkolenie przedstawia wymogi nadzoru oraz praktyczne podejście do realizacji wytycznych.

Odbiorcy:

Pracownicy departamentów ryzyka kredytowego, audytu, osoby zajmujące się procesem ICAAP, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem koncentracji i pomiar tego ryzyka.

Uczestnicy szkolenia otrzymają po szkoleniu materiały z przykładami kalkulacji wybranych miar koncentracji w MS Excel.

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl