CEL SZKOLENIA

 

Celem szkolenia jest nabycie, poszerzenie lub usystematyzowanie wiedzy z zakresu stosowania wskaźników referencyjnych.

SZKOLENIE JEST ADRESOWANE DO:

Program szkolenia skierowany jest do pracowników wszystkich szczebli organizacyjnych zajmujących się zarządzaniem ryzykiem, w szczególności:

  • dyrektorów departamentów jednostek ryzyka,
  • kierowników zespołów ryzyka,
  • specjalistów ds. zarządzania ryzykiem,

a także:

  • właścicieli procesów biznesowych,
  • pracowników jednostek compliance,
  • audytorów.

Na szkolenie zapraszamy również pozostałych pracowników, którzy pragną nabyć, poszerzyć lub usystematyzować posiadaną wiedzę w temacie szkolenia.

 

 

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl