Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

SZKOLENIE ONLINE
KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY

1490 zł + 23% vat do 1 lipca 2024 r.

1690 zł + 23% vat po 1 lipca 2024 r.

Szkolenie koncentruje się na tematyce zrównoważonego rozwoju i compliance. Podczas szkolenia przedstawione zostaną obszary raportowania ze szczególnym uwzględnieniem roli Compliance oficera w przygotowaniu dokumentacji, wdrażaniu rozwiązań systemowych i zarządzaniu i ryzykiem.

Zapraszamy na intensywne szkolenie, które przygotuje Cię do nowych wyzwań w obszarze ESG i compliance. Podczas szkolenia omówimy podstawy prawne i regulacyjne, w tym dyrektywy CSRD i CSRDD, standardy ESRS, taksonomię oraz Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW i wytyczne GPW do raportowania ESG.

Przedstawimy, co dla biznesu oznacza ESG i zrównoważony rozwój, ze szczególnym uwzględnieniem struktury organizacyjnej, odpowiedzialności Zarządu i Rady Nadzorczej oraz wiarygodności partnerów biznesowych.

Pokażemy jak podejmować decyzje zakupowe w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem. Pokażę Ci rolę Compliance Oficera w obszarach środowiskowych, w tym na wiarygodności danych, polityce klimatycznej i strategii środowiskowej a także w obszarach społecznych, takich jak kodeksy etyki, przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji, różnorodność, polityka wynagradzania i relacje ze społecznościami lokalnymi.

Szczegółowo omówimy rolę Compliance Oficera w obszarze governance, w tym kodeksy odpowiedzialnego biznesu, weryfikację kontrahentów biznesowych, politykę antykorupcyjną, systemy zgłaszania naruszeń, szkolenia dla pracowników i kadry menedżerskiej, ryzyka ESG i compliance, prawa konsumenta oraz odpowiedzialność Zarządu za raportowanie ESG.

Poruszymy kwestie Compliance Oficera w procesie ustalania łańcucha wartości i oceny podwójnej istotności, budowania strategii ESG oraz rzetelności raportów ESG, w tym wiarygodności i kompleksowości danych raportowych, informacji poufnych (MAR) i greenwashingu.

Na koniec przedstawimy udział Compliance Oficera w procesie audytowania raportów ESG.

Nie czekaj! Zapisz się na szkolenie i bądź na bieżąco z najnowszymi wymogami ESG icompliance!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Adres e-mail

  UCZESTNIK:

  Imię i nazwisko

  Stanowisko

  Departament / Dział

  Firma

  Telefon

  Adres e-mail

  DODAJ UCZESTNIKA:

  OSOBA ZGŁASZAJĄCA:

  Ta sama co uczestnikInna

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres e-mail

  Poproszę o fakturę w wersji:

  ElektronicznaPapierowa

  Moje dodatkowe uwagi:

  Dane do faktury:

  Firma

  Adres

  Kod pocztowy

  Miasto

  NIP

  Aby wysłać zgłoszenie należy wyrazić odpowiednie zgody:  POLA OZNACZONE * SĄ POLAMI OBOWIĄZKOWYMI

  WARUNKI UCZESTNICTWA:

  1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na adres email podany w formularzu lub na adres: info@prestigeconferences.pl przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji
  2. Opłata obejmuje udział w szkoleniu/konferencji.
  3.Po otrzymaniu wypełnionego formularza zostanie przesłane do Państwa potwierdzenie udziału w szkoleniu /konferencji , płatność na podstawie faktury vat .
  4. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej (e-mail na adres: info@prestigeconferences.pl) i potwierdzenia przez organizatora.
  5. W przypadku rezygnacji po wysłaniu formularza ale w terminie dłuższym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni opłatą administracyjną w wysokości 500 zł + vat.
  6. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni pełnymi kosztami uczestnictwa.
  7. Brak udziału w szkoleniu/konferencji i brak rezygnacji powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  8. W każdym momencie maja Państwo możliwość wyznaczenia innej osoby w miejsce już zgłoszonej.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie lub odwołania szkolenia/ konferencji z przyczyn niezależnych od organizatora.
  10. Organizator oświadcza, że szkolenie i materiały szkoleniowe chronione są prawami autorskimi i zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody.
  11. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Prestige Conferences Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Dembego 30/5, 02-796 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000446692, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 10 000 zł w pełni opłacony, posiadająca nr NIP 951 236 29 98, nr REGON 146488132. Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych dostępna na naszej stronie www pod adresem https://prestigeconferences.pl/klauzula-informacyjna/