Szkolenie dotyczy tematu praktycznego stosowania efektywnej stopy procentowej w obszarze rachunkowości instrumentów finansowych. Nie obejmuje ono oceny oczekiwanych strat kredytowych.

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl