Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu przez instytucje obowiązane z uwzględnieniem najnowszych interpretacji przepisów oraz uwag pokontrolnych GIIF i KNF – 20.09.16

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

2016-09-26T08:28:46+00:00