ADRESACI WARSZTATÓW:

• Członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, kadra kierownicza,
• Dyrektorzy ds. bezpieczeństwa i przeciwdziałania nadużyciom
• Dyrektorzy, pracownicy działów ryzyka operacyjnego
• Dyrektorzy działu compliance
• Audytorzy wewnętrzni, pracownicy kontroli wewnętrznej
• Prawnicy
• Pracownicy komórek ds. ryzyka, pracownicy odpowiedzialni za sprawozdawczość zarządczą
• Osoby odpowiedzialne za ryzyko braku zgodności
• Kadra menadżerska, w szczególności osoby zajmujące się dziedzinami o podwyższonym ryzyku, np. księgowością, zaopatrzeniem, obsługą klienta, zarządzania projektami
• Osoby odpowiedzialne za tworzenie wewnętrznych programów antykorupcyjnych i antydefraudacyjnych
• Doradcy kadry zarządzającej, pracownicy odpowiedzialni za negocjacje, współpracę z kontrahentami,
inwestycje, nadzór.

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl