Projektowane zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – jak się przygotować z wykorzystaniem ISO 19600 i ISO 37001 -25.01.2019

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

2019-01-03T09:16:37+00:00