Projekt nowelizacji ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu implementujący IV Dyrektywę AML. 5.12.2017

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

2017-12-11T19:23:30+00:00