Projekt nowelizacji ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu implementujący IV Dyrektywę AML. 20.03.2018

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

2018-03-22T08:39:56+00:00