O szkoleniu:

Szkolenie poświęcone zagadnieniu testów warunków skrajnych w banku, ze szczególnym naciskiem na omówienie wytycznych EBA w tym zakresie oraz możliwości implementacji wytycznych. Szkolenie ma na celu przybliżenie uczestnikom zmian wynikających z wprowadzenia wytycznych EBA w obszarze testów warunków skrajnych.

Odbiorcy:

Pracownicy departamentów ryzyka, audytu, adekwatności kapitałowej, osoby zajmujące się procesem testów warunków skrajnych.

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl