O SZKOLENIU:
Szkolenie przedstawia praktyczne aspekty związane z realizacją kluczowych elementów procesu oceny adekwatności kapitałowej (ICAAP). Szkolenie skupia się na omówieniu
ram procesu ICAAP oraz poszczególnych etapów procesu od identyfikacji ryzyka, poprzez ocenę istotności ryzyk i sposoby kwantyfikacji ryzyka, aż do przeglądu  ICAAP.

ODBIORCY:
osoby odpowiedzialne za adekwatność kapitałową, pracownicy audytu.

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl