DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU:

 1. Prowadzący szkolenie posiada szerokie doświadczenie praktyczne i merytoryczne pracując od wielu lat w sektorze finansowym, ma ogromną wiedzą z zakresu outsourcingu, brał udział w przygotowywaniu, opiniowaniu i wdrażaniu regulacji dotyczących outsourcingu w podmiotach nadzorowanych;
 2. Biorąc udział w szkoleniu podniesiesz kwalifikacje i kompetencje swoich pracowników
 3. Osoba biorąca udział w szkoleniu:
  • –  zapozna się z zasadami stosowania outsourcingu w praktyce,
  • – będzie w stanie ocenić ryzyko związane z korzystaniem przez instytucję nadzorowaną z outsourcingu
  • – otrzyma zestaw regulacji i wytycznych dotyczących outsourcingu

Szkolenie skierowane do:

 • banków
 • biur i domów maklerskich
 • zakładów ubezpieczeń oraz zakładów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych
 • podmiotów świadczących usługi płatnicze: instytucji płatniczych, instytucji pieniądza elektronicznego

Działy: prawny, compliance, zarządzania ryzykiem, audytu, jednostki odpowiedzialne za zarządzanie outsourcingiem

Metodyka prowadzenia szkolenia:

 • wykład
 • przykłady praktyczne

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl