Outsourcing 2.0: Wytyczne EBA dotyczące outsourcingu, DORA – powierzenie w zakresie ICT. 19.05.2023

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY

1450 ZŁ +23% VAT do 8 maja 2023

1650 ZŁ +23%  VAT po 8 maja 2023

Szkolenie obejmuje praktyczne zagadnienia związane z powierzeniem podmiotom trzecim wykonywania funkcji i procesów. Szkolenie kierowane jest do pracowników podmiotów rynku finansowego w szczególności banków, instytucji kredytowych, firm inwestycyjnych, instytucji płatniczych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji wykonujących swoje obowiązki służbowe w pionach compliance, audytu, kontroli, w tym kontroli wewnętrznej wewnętrznej, sourcingu/supplier managementu oraz organów nadzoru.

Zakres tematyczny obejmuje:

 • polskie przepisy sektorowe,
 • wytyczne i stanowiska organów nadzoru: EBA, KNF, OCC,
 • rozporządzenie DORA (część dotycząca outsourcingu).

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Adres e-mail

  UCZESTNIK:

  Imię i nazwisko

  Stanowisko

  Departament / Dział

  Firma

  Telefon

  Adres e-mail

  DODAJ UCZESTNIKA:

  OSOBA ZGŁASZAJĄCA:

  Ta sama co uczestnikInna

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres e-mail

  Poproszę o fakturę w wersji:

  ElektronicznaPapierowa

  Moje dodatkowe uwagi:

  Dane do faktury:

  Firma

  Adres

  Kod pocztowy

  Miasto

  NIP

  Aby wysłać zgłoszenie należy wyrazić odpowiednie zgody:  POLA OZNACZONE * SĄ POLAMI OBOWIĄZKOWYMI

  WARUNKI UCZESTNICTWA:

  1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na adres email podany w formularzu lub na adres: info@prestigeconferences.pl przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji
  2. Opłata obejmuje udział w szkoleniu/konferencji.
  3.Po otrzymaniu wypełnionego formularza zostanie przesłane do Państwa potwierdzenie udziału w szkoleniu /konferencji , płatność na podstawie faktury vat .
  4. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej (e-mail na adres: info@prestigeconferences.pl) i potwierdzenia przez organizatora.
  5. W przypadku rezygnacji po wysłaniu formularza ale w terminie dłuższym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni opłatą administracyjną w wysokości 500 zł + vat.
  6. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni pełnymi kosztami uczestnictwa.
  7. Brak udziału w szkoleniu/konferencji i brak rezygnacji powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  8. W każdym momencie maja Państwo możliwość wyznaczenia innej osoby w miejsce już zgłoszonej.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie lub odwołania szkolenia/ konferencji z przyczyn niezależnych od organizatora.
  10. Organizator oświadcza, że szkolenie i materiały szkoleniowe chronione są prawami autorskimi i zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody.
  11. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Prestige Conferences Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Dembego 30/5, 02-796 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000446692, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 10 000 zł w pełni opłacony, posiadająca nr NIP 951 236 29 98, nr REGON 146488132. Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych dostępna na naszej stronie www pod adresem https://prestigeconferences.pl/klauzula-informacyjna/

  2023-03-20T20:38:35+01:00

  Outsourcing 2.0: Wytyczne EBA dotyczące outsourcingu, DORA – powierzenie w zakresie ICT. 19.05.2023

  Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

  KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY

  1450 ZŁ +23% VAT do 8 maja 2023

  1650 ZŁ +23%  VAT po 8 maja 2023

  Szkolenie obejmuje praktyczne zagadnienia związane z powierzeniem podmiotom trzecim wykonywania funkcji i procesów. Szkolenie kierowane jest do pracowników podmiotów rynku finansowego w szczególności banków, instytucji kredytowych, firm inwestycyjnych, instytucji płatniczych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji wykonujących swoje obowiązki służbowe w pionach compliance, audytu, kontroli, w tym kontroli wewnętrznej wewnętrznej, sourcingu/supplier managementu oraz organów nadzoru.

  Zakres tematyczny obejmuje:

  • polskie przepisy sektorowe,
  • wytyczne i stanowiska organów nadzoru: EBA, KNF, OCC,
  • rozporządzenie DORA (część dotycząca outsourcingu).

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

   Adres e-mail

   UCZESTNIK:

   Imię i nazwisko

   Stanowisko

   Departament / Dział

   Firma

   Telefon

   Adres e-mail

   DODAJ UCZESTNIKA:

   OSOBA ZGŁASZAJĄCA:

   Ta sama co uczestnikInna

   Imię i nazwisko

   Telefon

   Adres e-mail

   Poproszę o fakturę w wersji:

   ElektronicznaPapierowa

   Moje dodatkowe uwagi:

   Dane do faktury:

   Firma

   Adres

   Kod pocztowy

   Miasto

   NIP

   Aby wysłać zgłoszenie należy wyrazić odpowiednie zgody:   POLA OZNACZONE * SĄ POLAMI OBOWIĄZKOWYMI

   WARUNKI UCZESTNICTWA:

   1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na adres email podany w formularzu lub na adres: info@prestigeconferences.pl przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji
   2. Opłata obejmuje udział w szkoleniu/konferencji.
   3.Po otrzymaniu wypełnionego formularza zostanie przesłane do Państwa potwierdzenie udziału w szkoleniu /konferencji , płatność na podstawie faktury vat .
   4. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej (e-mail na adres: info@prestigeconferences.pl) i potwierdzenia przez organizatora.
   5. W przypadku rezygnacji po wysłaniu formularza ale w terminie dłuższym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni opłatą administracyjną w wysokości 500 zł + vat.
   6. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni pełnymi kosztami uczestnictwa.
   7. Brak udziału w szkoleniu/konferencji i brak rezygnacji powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
   8. W każdym momencie maja Państwo możliwość wyznaczenia innej osoby w miejsce już zgłoszonej.
   9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie lub odwołania szkolenia/ konferencji z przyczyn niezależnych od organizatora.
   10. Organizator oświadcza, że szkolenie i materiały szkoleniowe chronione są prawami autorskimi i zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody.
   11. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Prestige Conferences Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Dembego 30/5, 02-796 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000446692, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 10 000 zł w pełni opłacony, posiadająca nr NIP 951 236 29 98, nr REGON 146488132. Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych dostępna na naszej stronie www pod adresem https://prestigeconferences.pl/klauzula-informacyjna/

   2023-05-24T12:12:34+02:00
   Go to Top