Ocena modeli impairmentowych (MSSF9) z uwzględnieniem wytycznych rekomendacji W. 23-24.04.2018

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

2018-04-26T13:23:26+00:00