Raportowanie transakcji pochodnych stanowi jeden z najistotniejszych i najobszerniejszych wymogów wprowadzonych przez rozporządzenie EMIR (European Market Infrastructure Regulation). Od czasu jego wdrożenia w 2014 r. proces ten przeszedł klika niewielkich modyfikacji, m.in. w ramach tzw. EMIR II z 2017 r. Na podstawie doświadczeń zebranych w ciągu pierwszych lat funkcjonowania tego wymogu podjęto decyzję o przeprowadzeniu jego szerokiej reformy, która została zainicjowana w ramach rozporządzenia EMIR Refit z 2019 r. Na jego podstawie ESMA przygotowała nowe projekty RTS i ITS oraz wytycznych w sprawie raportowania transakcji pochodnych. Projektowane zmiany mają charakter fundamentalny i dotyczą nie tylko zmiany koncepcji prezentowania informacji na temat transakcji, kontrahentów i zabezpieczeń, ale również wprowadzają nowy model zarządzania tym danymi oraz ich jakością. Należą do nich m.in. raporty końca dnia czy proces uzgadniania (rekoncyliacji) zaraportowanych danych. Część planowanych modyfikacji ma na celu zastosowanie rozwiązań analogicznych do tych, które zostały wypracowane w ramach raportowania SFTR.

Na szkoleniu omówione zostaną planowane zmiany do procesu raportowania EMIR zgodnie ze stanem legislacyjnym aktualnym na dzień szkolenia, w szczególności z uwzględnieniem projektowanych przez ESMA wytycznych.

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl