Dedykowane szkolenie dla osób zajmujących się prewencją i detekcją nadużyć w banku. W trakcie szkolenie zostaną zaprezentowane przykłady nadużyć pracowniczych wraz ze sposobami ich wykrywania i zapobiegania. Warsztatowy sposób prowadzenia szkolenia wymaga od uczestników aktywnego udziału, analizy problemu i wymianę opinii. Inwestygacja spraw prowadzona na poziomie operacyjnym daje cenne doświadczenie a nie tylko wiedzę teoretyczną. Oprócz praktycznych przykładów, omówione zostaną aspekty prawne i ryzyka związane z prowadzeniem wewnętrznych postępowań wyjaśniających, gromadzeniu materiałów dowodowych na potrzeby organów ścigania.

 

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl