Modelowanie depozytów, aktywów i kapitału w zarządzaniu ryzykiem płynności oraz ryzykiem stopy procentowej księgi bankowej. 20-21.11.2017

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

2017-11-24T11:35:32+00:00