Modelowanie depozytów, aktywów i kapitału w zarządzaniu ryzykiem płynności oraz ryzykiem stopy procentowej księgi bankowej. 19-20.10.2017

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

2017-10-22T16:32:19+00:00