Na szkoleniu dowiesz się m.in.:

  • Co zmienił pakiet MIFID II/MIFIR z punktu widzenia instytucji finansowych (firm inwestycyjnych, instytucji kredytowych, funduszy inwestycyjnych, systemów obrotu)?
  • Jak wygląda nowa architektura rynku po wdrożeniu MIFID II?
  • Co mieści się w nowym katalogu instrumentów finansowych oraz jakie są możliwe wyłączenia?
  • Jak zmienił się proces zawierania transakcji i środki ochrony klienta w zakresie instrumentów finansowych? (zarządzanie produktowe, best execution)
  • Jakie są obowiązki sprawozdawcze wobec klientów ze szczególnym uwzględnieniem ujawniania kosztów, marż i opłat?
  • W jaki sposób wymogi w zakresie obowiązku ustalania grup docelowych oraz przeprowadzania testu adekwatności i odpowiedniości wpłynęły na dystrybucję instrumentów finansowych?
  • Jak wygląda nowy reżim przejrzystości przed- i post-transakcyjnej?
  • Co wynika ze znowelizowanych przepisów krajowych dotyczących oferowania instrumentów finansowych?
  • Jakie wnioski płyną ze stanowisk nadzorcy w obszarze MiFID II? (utrwalanie kontaktów z klientami, product governance, doradztwo, zachęty)
  • W jakim kierunku toczą się aktualnie prace nad zmianami do MiFID II?


  GRUPA DOCELOWA:

  • Departamenty biznesowe, back-office, audytu, ryzyka i zgodności
  • Bankowość inwestycyjna
  • Fundusze inwestycyjne
  • Domy maklerskie
  • Firmy ubezpieczeniowe
  • Zarządzający aktywami
  • Sektor energii, paliw i gaz

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl