Kontrola wewnętrzna w sektorze finansowym przeżywa właśnie swoistą rewolucję. Za sprawą kolejnych działań czy to nadzorczy krajowego, czy unijnego odchodzi się od modelu kontroli funkcjonalnej i instytucjonalnej na rzecz modelu trzech linii obrony rozumianego jako zapewnianie celów systemu kontroli wewnętrznej poprzez mechanizmy kontrolne i ich niezależne monitorowanie na wszystkich tzw. liniach obrony.

Profil uczestników

    • Członkowie zarządów
    • Członkowie rad nadzorczych i komitetów rad nadzorczych (komitetów audytu, komitetu ryzyka)
    • Pracownicy departamentów prawnych, compliance, audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej, ryzyka w spółkach notowanych na GPW oraz podmiotach nadzorowanych, w tym bankach, zakładach ubezpieczeń, domach maklerskich.

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl