Tematy, które nasz zespół miał już przyjemność dla Państwa zrealizować, to m.in.:

– Analiza finansowa
– Basel II/III
– Fundusze inwestycyjne
– Instrumenty finansowe
– Nadużycia finansowe
– Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
– Ryzyko kontrahenta
– Ryzyko kredytowe
– Ryzyko operacyjne
– Ryzyko rynkowe
– Ryzyko płynności
– Sprzedaż i marketing
– Stress testy
– Wymogi kapitałowe
– Zarządzanie aktywami i pasywami

Serdecznie zapraszamy do współpracy!