Instrumenty finansowe w sprawozdaniach finansowych banku – wpływ MSSF 9 i zmienionego MSSF 7. 28.03.2019

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

2019-02-12T13:12:26+00:00